Adaptační kurzy - naučte se spolutvořit

nabidka AK

Adaptační kurzy realizujeme s velkou láskou. Jsme si nicméně vědomi, že není nad to, když kurz realizují sami učitelé, kteří pak na procesy započaté na kurzu navazují v průběhu školního roku. Takové propojení školy se žáky ve vztahové rovině a jeho efekt jsou k nezaplacení. Rádi se s Vámi podělíme o naše know-how a pomůžeme Vám, jak se do kurzu ve vlastní režii pustit.

Někteří teoretici popisují adaptaci jako aktivní vztah k okolí. Naší snahou je v tomto smyslu pomocí adaptačního kurzu aktivním způsobem usnadnit studentům počátek jejich studia, pomoci jim stát se aktivními tvůrci svého studijního procesu i vztahů s ním souvisejících, přijmout zodpovědnost za to, co se v jejich životě děje. Skrze prožitky z kurzu usilujeme nejen o usnadnění výrazné změny v životě mladých lidí a dosažení jejich pohody, ale zprostředkovaně zejména o dosažení větší efektivity vzdělávacího procesu i prevenci případného rozvoje rizikových jevů ve skupině.  

Cílem adaptačních kurzů není jen seznámení nových spolužáků na začátku studia, ale především nastartování procesů potřebných pro zdravé fungování skupiny. Považujeme za podstatné, aby spolu byli spolužáci schopni komunikovat ve třídě jako celku napříč dílčími kamarádskými skupinami a přes odlišnosti v zájmech a názorech dokázali překročit hranice svého „já“ a naučili se vnímat vliv skupiny na sebe sama i svůj vlastní vliv na skupinu jako celek. Je podstatné, aby se studenti vzájemně vnímali, reagovali na své potřeby a vzájemně se respektovali. Není podstatné naučit se řešit jen celotřídní problémy, ale vnímat dílčí potřeby každého člena skupiny a adekvátně je zakomponovat do fungování skupiny jako celku. Naplnění těchto cílů vnímáme především v rozvíjení vlastní sebereflexe a sociálních dovedností, přesněji dovednosti komunikovat – sdílet i naslouchat, vyjadřovat vlastní názor, spolupracovat, tolerovat názory a jednání druhých, celkově pak schopnost přejímat vlastní zodpovědnost. V neposlední řadě kurz cílí na nastolení spolupracujícího a bezpečného vztahu mezi třídou a třídním učitelem.

Cena programu je vytvářena na základě individuální poptávky a odvíjí se zejména od počtu žáků účastnících se kurzu a zvoleného místa. Napište nám.