Individuální výcvik ve vedení třídnických hodin

nabidka TH 7Výcvik zahrnuje celkem 20 hodin společné práce s pedagogem.

  • Úvodní konzultace, příprava (3 vyučovací hodiny): Seznámení s konceptem výcviku, společné vydefinování smyslu a pojetí TH, vlastní očekávání pedagoga, informace o třídě, edukační blok o smyslu TH, formách práce a možných rizicích
  • Společná realizace 5 TH (5x 3 vyučovací hodiny)

  Každá třídnická hodina sestává z:

   • 1 vyučovací hodiny přípravné konzultace třídního učitele a psycholožky,
   • 1 vyučovací hodiny přímé práce v rámci TH (více informací o samotných TH naleznete ),
   • 1 vyučovací hodiny společné reflexe třídního učitele a psycholožky.
  • Reflexe samostatné práce (2x 1 vyučovací hodina): po společně vedené sérii třídnických hodin vede TU další hodiny samostatně. Následně se schází s psycholožkou na konzultace, v rámci kterých probíhá společná supervize a reflexe proběhlé práce a edukace na téma práce v dalších ročnících.

  Frekvence třídnických hodin probíhá dle četnosti zapojení daných hodin v rozvrhu školy, obvykle 1x za 14 dní až měsíc. Konzultace před realizací samotné TH probíhá v rozmezí 1 týdne před danou hodinou, následná reflexe pak bezprostředně po realizaci hodiny, případně maximálně do 2 dnů po jeho realizaci. Úvodní konzultace probíhá obvykle 1 měsíc před začátkem společné realizace TH, následné reflexe dle četnosti realizace TH podle rozvrhu školy. Celkové časové rozpětí realizace výcviku se tak pohybuje v rozmezí 4 – 7 měsíců.

Máte zájem o tento program pro Vaši sborovnu? Napište nám.