Navazující workshopy R+R®

nabidka RR

Koncept Respektovat být respektován® vznikl v devadesátých letech minulého století. Základním východiskem konceptu je přesvědčení, že postoj respektu, který chápeme jako ohled na odlišnosti druhých a ohled na potřeby všech zúčastněných, je klíčový pro všechny mezilidské vztahy. Myšlenku konceptu pro výchovu vystihuje věta, kterou autoři uvádějí na svém webu i obalu první knihy: „Poslušné dítě může být zbožným přáním i pýchou řady nepoučených rodičů. Když se pak takové dítě třeba „chytne party“, nešťastní rodiče často říkávají: Vždyť on to byl takový hodný chlapec (poslušná dívka)… Vlastně se nic nezměnilo. Jsou stále poslušní. Jenže teď poslouchají někoho jiného“.... Porozumění tomu, proč se to vlastně stalo a jak jít jinou cestou, právě přináší koncept R+R. 

Od devadesátých let nabízeli autoři P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová a T. Kopřivová kurzy pomáhající porozumět rodičům a pedagogům, co se ve výchovných situacích vlastně odehrává, jaké proměnné vstupují do reakcí dětí, ale i jejich vlastních, ale zejména jak reagovat takovým způsobem, aby výchovný přístup budoval oboustranně uspokojivé vztahy a zároveň byly naplňovány potřeby jak dítěte, tak dospělého. Pomáhali rodičům i pedagogům porozumět, jak si nenabíhat s dětmi znovu a znovu do stále se opakujících stejných konfliktních situací i zbytečných emocí a současně nerezignovat na cíle, kterých chtějí ve výchově opravdu dosáhnout. 

V roce 2005 vydali autoři první knihu Respektovat být respektován, která se vydalo přes 100 000 výtisků (Kopřiva, P. et al. Kroměříž: Spirála, 2005). V roce 2020 pak vyšlo nové, přepracované vydání knihy (Nováčková, J. a Nevolová, D. Praha: PeopleComm, 2020). Kurz R+R byl nabízen v Čechách, na Moravě i Slovensku ve formátu čtyřdenního kurzu (32 výukových hodin).

V prosinci 2023 byly v Čechách prezenční kurzy ukončeny a nově je k dispozici 10hodinový videokurz.

Jana Lidická se souhlasem spoluautorek konceptu Jany Nováčkové a Dobromily Nevolové nabízí pro ty, kteří se teprve chtějí s respektujícím přístupem seznámit, informační workshop "R+R v kostce". Pro ty, kteří absolvovali v minulosti prezenční kurzy, nastudovali si knihu nebo zhlédli videokurz a R+R používají v praxi, nabízí navazující workshopy "Pracujeme s R+R".

Více o konceptu Respektovat být respektován® naleznete na stránkách respektovani.com

opravneniRR sm

Termíny:
V tuto chvíli není vypsaný žádný otevřený termín.

Máte o R+R zájem?  Napište nám.