Adaptační kurzy - naučte se spolutvořit

nabidka AK

Kompletně pro Vás zajistíme kurz pro Vaši třídu a současně Vás provedeme přípravou i realizací tak, abyste příště mohli realizovat kurz samostatně.

Vyberte si z nabídky našich Adaptačních kurzů.

Příprava kurzu zahrnuje jednak administrativní záležitosti, jako je zajištění vhodného místa, dopravy, pojištění atd. Se všemi potřebnými body pro přípravu Vás seznámíme, ale zejména Vás přizveme ke společné tvorbě programu, který je jádrem samotného kurzu.

V době přípravy se Vám bude věnovat naše hlavní metodička a odborná garantka kurzů Mgr. Jana Lidická. Společně projdete plán programu a uzpůsobíte tak, aby smysluplně naplňoval cíle programu i metodickou posloupnost a současně byl ušitý Vám na míru, tedy aby zvolené aktivity byly tak říkajíc „vaše krevní skupina“.

Během samotné realizace Vás pak bude doprovázet jeden z našich zkušených instruktorů. Program povedete společně v tandemu a budete se společně domlouvat na míře aktivního zapojení každého z Vás. Samozřejmostí jsou pro nás průběžné konzultace a zpětná vazba k programu jak v jeho průběhu, tak po skončení kurzu.

K vybraným aktivitám pak od nás dostanete také metodický materiál a doporučíme Vám další postup při navazující práci se třídou zpět ve škole.

Cena programu je vytvářena na základě individuální poptávky a odvíjí se zejména od počtu žáků účastnících se kurzu a zvoleného místa. Napište nám.