Smysluplný herní program pro třídní kolektiv

nabidka TH 6

Program se pro školní rok 2023/24 nově připravuje.

Seminář je dělen do čtyř tematických bloků.

V úvodu se podíváme na to, proč vůbec herní program využívat, o čem vlastně hovoříme, co může být přínosem a jaké jsou možnosti využití.

Ve druhém bloku se zaměříme na to, jak se hrou pracovat, jak vybírat herní aktivitu, jak může jedna a tatáž hra dle různých forem použití směřovat k odlišnému cíli a mít různorodý přínos. Podíváme se také na to, jak vytvořit hru vlastní.

Ve třetím bloku se budeme věnovat tomu, jak postavit smysluplný mimoškolní program, ať už pro školu v přírodě, školní výlet či jinou školní akci. Zaměříme se na práci s tématem a cíli, jak využít potenciál programu a jak skombinovat zábavnost a dostatek volna se smyslem a vytěžením zvoleného cíle. Věnovat se budeme dramaturgii programu i volbě prostředí. Podíváme se také na obvyklé otazníky jako je noční hra či celodenní výlet. A položíme si také otázku, co do takového mimoškolního programu z našeho pohledu nepatří.

V závěrečném bloku se podíváme na možná úskalí a rizika, na co si dávat pozor, na co být připraveni i na co se vlastně připravit nejde. Prostor bude věnován společné diskusi a dotazům. 

Program je veden formou interaktivního semináře. Většina témat je uváděna společnou diskusí a mapováním potřeb a zkušeností účastníků tak, aby výstupy nasedaly na jejich reálnou práci se třídami. V rámci semináře si účastníci mimo jiné sami na sobě vyzkouší několik herních metod. Cílem semináře je poro zumění principům, jak s herními programy pracovat. Výstupem semináře není hotový herní program k použití na vaší škole v přírodě či jiné mimoškolní akci.

Seminář primárně cílí na programy pro II. stupeň ZŠ.

Termíny:

Čtvrtek 07. 03. 2024 09:00 - 16:30 seminář v Praze - Přihlašování ukončeno

Máte zájem o tento program pro Vaši sborovnu? Napište nám.