Práce s konflikty v třídním kolektivu

nabidka TH 2

Seminář je dělen do čtyř tematických bloků v délce 90 min.

V rámci prvního bloku se vedle seznámení s účastníky věnujeme vymezení pojmu konflikt, co si pod ním představujeme, jak mu rozumíme, jaké s ním máme zkušenosti. Společně si ujasňujeme, co pro naše potřeby konflikt znamená a co se v takové situaci děje, a to jak v rovině myšlení, chování, tak zejména emocí. Dále se zaměřujeme na to, jaké potřeby mohou stát v pozadí konfliktních situací, a co je typické pro konfliktní situace ve školním prostředí.

V druhém bloku se blíže zaměřujeme na samotný průběh konfliktu z pohledu prožívání účastníků i třetí strany, která do konfliktní situace vstupuje. Blíže se věnujeme tématu emocí a jejich vlivu na naše reagování, a také příčinám chování, které lze označovat za problémové. Zaměřujeme se na naše přirozené tendence k reagování, jejich přínosy i úskalí, a blíže si analyzujeme trest, jeho přínosy a zápory.

Třetí blok je věnován tématu řešení konfliktu. V návaznosti na pojmenované principy se zaměříme na efektivní způsoby reagování v souladu s těmito skutečnostmi. Zaměříme se na téma přirozených důsledků jako alternativy trestu, empatické reakce jako tématu ošetření emocí před tím, než je možné řešit cokoli dalšího, ale také téma pevného držení hranic a nastavených pravidel. V neposlední řadě se podíváme na možnosti komunikace v situaci konfliktu, které si následně vyzkoušíme v praktickém cvičení.

V rámci závěrečného bloku budeme nejprve pokračovat v nácviku nově získaných dovedností a podíváme se také na možnosti prevence konfliktních situací skrze práce se skupinou.

Program je veden formou interaktivního semináře/webináře. Většina témat je uváděna společnou diskusí a fakta a doporučené postupy jsou tak vyvozovány převážně v reakci na výstupy ze společné tvorby. Skrze imaginace jsou účastnici vedeni k vytěžení vlastních zážitků a možnosti ukotvení či přerámování potřeb a efektivního reagování v situaci konfliktu.

Termíny:

Pondělí 12. 12. 2022 09:00 - 16:30  seminář v Praze 8 - Libni, KC Kotlaskapřihlašování ukončeno

Čtvrtek 23. 03. 2023 09:00 - 16:30  seminář v Praze 8 - Libni, KC Kotlaskapřihlašování ukončenoMáte zájem o tento program pro Vaši sborovnu? Napište nám.