Akreditace

Akreditace DVPP

Agentura Wenku s.r.o. získala akreditaci instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v říjnu 2019.

Vzdělávací semináře v oblasti vedení třídnických hodin, zaměřené na podporu pedagogů v navazování na společně realizované adaptační kurzy, opakovaně realizujeme již několik let na základě požadavků našich klientů. Získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR tak dodává naší společné činnosti patřičnou váhu a umožňuje pedagogům doložit obětovaný čas a energii oficiálně v rámci rozšiřování své odborné kvalifikace a profesního růstu.

Akreditace Agentury Wenku s.r.o. jako vzdělávací instituce vešla v platnost dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1. Náhled akreditace.

Aktuálně akreditované semináře:

Metodika vedení třídnických hodin Č.j.: MSMT- 21448/2022-2-657. Platnost akreditace do 21.09.2025. Náhled rozhodnutí.

Metodika vedení třídnických hodin - webinář Č.j.: MSMT- 6499/2022-2-191. Platnost akreditace do 28.04.2025. Náhled rozhodnutí.

Výcvik ve vedení třídnických hodin Č.j.: MSMT- 1579/2020-2-5. Platnost akreditace do 10. 3. 2023 (akreditace neprodloužena z důvodu změn v akreditačním systému). Náhled rozhodnutí.

Třídnická hodina online  Č.j.: MSMT- 476/2021-5-6. Platnost akreditace do 25. 4. 2024. Náhled rozhodnutí.

Práce s konflikty v třídním kolektivu - seminář/webinář. Č.j.: MSMT- 476/2021-5-6. Platnost akreditace do 25. 4. 2024. Náhled rozhodnutí.


Oprávnění k realizovaní workshopů Respektovat být respektován® uděleno spoluautorkami kurzu PhDr. Janou Nováčkovou a PhDr. Dobromilou Nevolovou


Odborným garantem akreditace a lektorkou seminářů je naše psycholožka Mgr. Jana Lidická.

Akreditace průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP byly s účinností od 1.9.2023 zrušeny. Více informací v  dokumentu pro školy vydaným MŠMT zde.