Práce s konflikty v třídním kolektivu

nabidka TH 2

Jednodenní interaktivní seminář/webinář, v rámci kterého se zaměříme na poodhalení roušky pochodů v pozadí konfliktních situací i našich přirozených tendencí k reagování. Současně nahlédneme možnosti jiných cest reagování a také si je společně vyzkoušíme.

V rámci práce naší práce s třídními kolektivy i pedagogy se často setkáváme s tématy, kdy dospělý vstupuje do situace konfliktu žáků. Z pozice autority je od něj mnohdy očekáváno vyřešení. Potřeba rychlého jednání nás mnohdy vede k zákroku, který nemusí respektovat potřeby účastníků i reálný průběh konfliktu, a situaci uhladí pro „teď a tady“, nicméně kořeny sporu nevyřeší a zejména nenaučí účastníky, jak obdobné situaci příště předejít. Přístup respektující emoční náboj konfliktu, potřeby účastníků i neznámý díl subjektivní pravdy na obou stranách se při tom nevylučuje s potřebou pevného držení hranic, domluvených pravidel a norem chování. Je naopak cestou, jak učit žáky sociálním dovednostem, které jim pomohou vypořádat se časem s obdobnými situacemi samostatně. Vstupní investice, která může vyžadovat více našeho času i úsilí, se tak s postupujícím časem práce s žáky zúročí.


Termíny:

Pondělí 12. 12. 2022 09:00 - 16:30  seminář v Praze 8 - Libni, KC Kotlaskapřihlašování ukončeno

Čtvrtek 23. 03. 2023 09:00 - 16:30  seminář v Praze 8 - Libni, KC Kotlaskapřihlašování ukončeno


Máte zájem o tento program pro Vaši sborovnu? Napište nám.