Agentura Wenku

Agentura Wenku s.r.o.

Agentura Wenku s.r.o. je od svého založení v roce 2008 cestovní kanceláří zaměřenou na školy. Již od samého počátku se specializujeme především na tématiku adaptačních a stmelovacích kurzů a navazujících programů, na které jsme v roce 2016 získali certifikaci programů školské primární prevence. Naše zkušenosti s prací s třídními kolektivy jsme postupně začali předávat nejen novým kolegům, ale otevřela se i poptávka po vzdělávání a metodické podpoře pedagogů. Kudy tedy vedla naše cesta k seminářům a vzdělávacím programům, které Vám dnes nabízíme?

---

První vlaštovkou ve vzdělávání pedagogů bylo vytvoření systému společného vedení třídnických hodin s partnerskými školami v návaznosti na adaptační kurzy. Jádro naší činnosti zde postupně přechází z přímé práce se třídou na podporu a metodické vedení pedagoga, který na naši práci navazuje. Tyto programy vede naše psycholožka a odborná garantka Mgr. Jana Lidická, která také sepsala v roce 2018 spolu se školní psycholožkou partnerského Gymnázia Budějovická na téma třídnických hodin metodiku.

Společné vedení TH začalo v roce 2014 a nasbírali jsme tak na této cestě již mnoho cenných zkušeností. Vznikla také poptávka jak po akreditování uvedeného projektu, aby své nabyté zkušenosti mohli kolegové patřičně doložit, tak i po vzdělávacím semináři pro přípravu na další roky samostatného vedení TH. A tak se stalo, že jsme vstoupili na pole vzdělávání v rámci systému DVPP.

Akreditaci vzdělávací instituce jsme získali v roce 2019. Nechali jsme si akreditovat seminář „Metodika vedení třídnických hodin“ a následně „Individuální výcvik ve vedení TH“. Rozhodli jsme se ale u toho nezůstat a rozšířit nabídku sdílení našich zkušeností dále. Na začátku roku 2021 žádáme o akreditaci nových seminářů i webinářů a z tohoto důvodu vzniká také tato specializovaná webová stránka, oddělující vzdělávací aktivity od naší další činnosti.

Vedle adaptačních kurzů, programů primární prevence a vzdělávání pedagogů se zaměřujeme na veškeré mimoškolní, zejména pak pobytové programy, které školy v průběhu školního roku poptávají (vzdělávací exkurze, sportovní kurzy, školy v přírodě aj.). Součástí naší filosofie je přesvědčení, že není rolí učitele starat se o shánění odpovídajících dodavatelů. Z tohoto důvodu chceme poskytovat komplexně zajištěné služby, což nás při založení společnosti vedlo ke zvolení formy s.r.o. a získání koncese CK. Přestože mnoho z nabízených programů je spíše zábavního či sportovního charakteru, vždy se snažíme nabízet smysl v práci se skupinou a přidanou edukativní hodnotu. Více o programech Agentury Wenku pro školní kolektivy naleznete zde.