Metodika vedení třídnických hodin

nabidka TH

Pětihodinový vzdělávací seminář pro pedagogy druhého stupně základních škol, středních škol a víceletých gymnázií, v rámci kterého nahlédneme možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu.

Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. Jsou prostorem k zastavení v běhu výuky. Dávají možnost podívat se, co se ve třídě děje, proč se daří či nedaří, nabízí přirozený prostor pro osobnostní a sociální výchovu, stejně jako možnost odhalit možné potíže dříve, než se příliš rozrostou. TH umožňují systematickou práci s motivací a odpovědností žáků, stejně jako prohloubení vztahu mezi třídou a třídním učitelem. Atmosféra důvěry a otevřené komunikace ve třídě funguje jako jeden z nejlepších preventivních faktorů rozvoje rizikového chování v rámci třídy, hlubší provázanost žáků se třídou, třídním učitelem a potažmo i celou školou vede k větší efektivitě studijního procesu.

Termíny:

Úterý 21. 11. 2023 14:00 - 19:00  webinář -  Přihlašování ukončeno

Čtvrtek 14. 03. 2024 14:00 - 19:00  webinář -  Přihlašování ukončeno


Máte zájem o tento program pro Vaši sborovnu? Napište nám.