Primární prevence a certifikace

Agentura Wenku se v rámci svých programů pro třídní kolektivy zaměřuje zejména na oblast adaptačních a stmelovacích kurzů a navazujících programů, pro které jsme v roce 2016 získali certifikaci programů školské primární prevence pro oblast šikany. Do oblasti prevence dále míříme právě skrze podporu a vzdělávání pedagogů v tématech práce s třídním kolektivem.

Pro smysluplnost a efektivitu práce se třídou započaté právě na adaptačních kurzech navazujeme společným vedením třídnických hodin, v rámci kterých postupně otěže vedení třídy za podpory naší psycholožky Jany Lidické přebírá třídní učitel. Vytvořili jsme tak koncepci soustavné primárně preventivní práce se třídami za současné metodické podpory třídních učitelů, která je na našich partnerských školách již tradiční součástí minimálního preventivního programu školy. Program je také akreditován MŠMT jako „Individuální výcvik ve vedení třídnických hodin“.

Certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Agentury Wenku byl prodloužen v roce 2017 s platností na 5 let – číslo certifikátu 03/17/1/CE. Naše certifikace se vztahuje na oblast všeobecné primární prevence šikany, kyberšikany a extrémních projevů agrese ve skupině. Tento certifikát, udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je posouzením a formálním uznáním, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Více o certifikaci zde.

Platnost současného certifikátu Agentury Wenku je do 13. 12. 2021. Certifikační proces včetně obnovování certifikací je nicméně aktuálně pozastaven, a tak je platnost certifikátu v tuto chvíli prodloužena na neurčito.
Náhled certifikátu a rozsahu certifikace

Více o programech Agentury Wenku pro školní kolektivy.