Smysluplný herní program pro třídní kolektiv

nabidka TH 1

Nově připravovaný program pro školní rok 2023/24 shrnuje našich 15 let zkušeností s prací s herními programy pro školní kolektivy, a to jak na mimoškolních akcích, tak třídnických hodinách.  V neposlední řadě pak vychází ze skautských, oddílových a táborových zkušeností našich lektorů.

Na základě těchto zkušeností chceme nabídnout nahlédnutí na to, jak s herním programem pracovat tak, aby byl smysluplným využitím času nejen pro zábavu a odpočinek, ale současně pro rozvoj dovedností či získání náhledu ve zvolené oblasti. S jednou a téže hrou lze pracovat na vícero způsobů a může tak přinést rozličné využití i přínos.

Rovněž se dotkneme i samostatného postavení smysluplného a přitom zábavného programu pro vlastní mimoškolní akci.

Seminář je dělen do čtyř tematických bloků, v rámci kterých se postupně podíváme na to, proč vůbec herní program používat, jak se hrou pracovat, jak postavit smysluplný mimoškolní program a v neposlední řadě se podíváme na možná úskalí a rizika.

Seminář primárně cílí na programy pro II. stupeň ZŠ.

Termíny:

Čtvrtek 07. 03. 2024 09:00 - 16:30 seminář v Praze -  Přihlašování ukončeno

 

Máte zájem o tento program pro Vaši sborovnu? Napište nám.

 

Lektoři: Mgr. Jana Lidická a Bc. Lukáš Balíček

Seminář je koncipován pro účast 10-15 osob, pro účast je nezbytná registrace.


Cena: 1 950 Kč

Cena zahrnuje:

  • 8 vyučovacích hodin interaktivního semináře,
  • osvědčení pro účastníky,
  • zajištění prostoru pro realizaci v případě otevřeného semináře pro veřejnost,
  • materiální zajištění semináře,
  • teplé nápoje a drobné občerstvení pro účastníky v průběhu semináře.

Cena nezahrnuje:

  • náklady na dopravu účastníků.