Třídnická hodina online

nabidka TH 1

Na základě konzultací se spolupracujícími kantory, školními psychology a výchovnými poradci, a také na základě debat s účastníky akreditovaného semináře „Metodika vedení třídnických hodin“, který jsme v uplynulém roce opakovaně realizovali v distanční formě, jsme vytvořili specializovaný seminář na téma „Třídnická hodina online“.

Webinář je dělen do čtyř tematických bloků v délce cca 45 min a oddělených přestávkou. V rámci prvního bloku si společně vyjasňujeme celkové pojetí a smyl třídnické práce. V druhé části se zaměřujeme na principy práce v rámci třídnických hodin a zejména na metody, které lze v distanční formě použít. Třetí blok je věnován doporučeným tématům třídnických hodin v situaci distančního vzdělávání a v závěru se věnujeme možným rizikům a situacím, na které je třeba být připraven.

Termíny:
Nové termíny budeme vypisovat dle situace. Pevně nicméně věříme, že tento program v online verzi již nebude potřeba.

Máte o webinář zájem?  Napište nám.

Webinář je koncipován pro účast 3 – 15 osob.

Lektor: Mgr. Jana Lidická

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 476/2021-5-6.

Máte zájem o tento program pro Vaši sborovnu? Napište nám.

Cena: 800 Kč

Cena zahrnuje:

  • 4 vyučovací hodiny webináře vedeného psycholožkou Agentury Mgr. Janou Lidickou, celková časová dotace včetně přestávek je 225 min (dle podmínek MŠMT musí v polovině webináře proběhnout alespoň 30min pauza),
  • osvědčení o absolvování webináře,
  • technickou podporu pro připojení k webináři,
  • materiální zajištění semináře.