Třídnická hodina online

nabidka TH 1

V rámci prvního bloku na téma „Třídnická hodina obecně“ si spolu s účastníky vyjasňujeme celkové pojetí a smysl třídnické práce. Sdílíme zkušenosti účastníků s jejich fungováním v distančním vzdělávání tak, aby příklady užívané v semináři nasedaly na jejich možnosti. Dáváme také do souvislostí distanční a prezenční formu třídnické práce, pojmenováváme rozdíly i stěžejní principy, které zůstávají neměnné a je možno z nich při koncipování distanční TH vycházet.

V rámci druhého bloku se zaměřujeme na principy práce v rámci třídnických hodin a zejména na metody, které lze v distanční formě použít. Věnujeme se při tom jak metodám, které jsou paralelou metod užívaných při prezenční práci, tak jedinečným metodám těžícím z možností online prostoru.

Třetí blok je věnován doporučeným tématům třídnických hodin v situaci distančního vzdělávání a také ukázkové realizaci a společnému vyzkoušení některých postupů.

V rámci závěrečného bloku pak věnujeme pozornost možným rizikům a situacím, na které je třeba být připraven, a dále sdílení zkušeností a diskusi.

Délka bloků je přibližně 45 min, mezi každým dílčím blokem probíhá přestávka. V polovině semináře probíhá 30min psychohygienická pauza.

Webinář proběhne přes online konferenční rozhraní Zoom.us. Vzhledem k interaktivní povaze setkání bychom prosili o připojení i s kamerou a zvukem zapojeným přes sluchátka (z důvodu zajištění soukromí pro sdílení účastníků).

Termíny:
Nové termíny budeme vypisovat dle situace. Pevně nicméně věříme, že tento program v online verzi již nebude potřeba.

Máte o webinář zájem?  Napište nám.